BIOTOP Living Pool

LIVINGPOOL

För samman ekologi och design

En Living Pool är en biologisk version av den traditionella swimmingpoolen.  Den ser ut precis som en klassisk swimmingpool, men fungerar på ett helt biologiskt sätt. I en Livingpool används inte klor eller andra giftiga kemikalier. Det erbjuds den ultimata njutningen, att ta en simtur i ett kristallklart vatten, utan giftiga ämnen.

bio pool with stainless steel and natural stone

Det finns två stycken separata vattenkretslopp, vilket bidrar till en ekonomisk och energisparande användning av pumparna. I det första kretsloppet skummas ytan av vatten och flytande partiklar avlägnas från vattnet. I det andra kretsloppet bryts organiska föroreningar ner och fosfor elimineras från vattnet.

Läs mer här:

Livingpool med poolskydd
Livingpool med hjälpmedel ner i poolen.
Livingpool med solpaneler. En Livingpool kan värmas upp till 28°C
Simyta: 27 m²
Simyta: 18 m²
Monopool, färdigt koncept
Monopool